Over de auteur

Deze website is in opbouw en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Beste lezer,

ik werk nu 20 jaar als internist met specialisatie kanker en bloedziekten.

Mijn dagelijkse werk bestaat uit het vaststellen van een diagnose en vervolgens het behandelen van kanker en bloedziekten met medicijnen. Ik opereer dus geen patiënten. Dat doet de chirurg.

Ik behandel de patiënten op de polikliniek, maar ook patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling. Mijn werkdag is opgedeeld in een aantal activiteiten. Patiëntenzorg poliklinisch, de dagbehandelafdeling en op de verpleegafdeling, onderzoek doen, organisatorisch werk en onderwijs geven aan verpleegkundigen, co-assistenten die hun artsenopleiding doen en arts-assistenten die in opleiding zijn tot internist.